Психопедија

Плацебо и Плацебо ефекат

Стога је плацебо у научној литератури дефинисан као супстанца без одређене фармаколошке активности, која се даје као контрола у клиничким испитивањима или одређеном пацијенту ради подстицања потенцијалних психолошких користи.