Синдром хроничног умора (ЦФС): болест

Синдром хроничног умора: Светска здравствена организација га је дефинисала као озбиљну, хроничну и онеспособљавајућу болест.