Међуљудски односи и осећај припадности

Потрага за задовољавајућим и трајним међуљудским односима омогућава вам да се осећате саставним делом целине и останете независни.