Родне Студије

Разлике у личности између мушкараца и жена. Нови начин за њихово мерење.

С обзиром на контраст између предвиђања изведених из еволуционе теорије и оних заснованих на хипотези о родним сличностима, према истраживачима Универзитета у Торину постоји хитна потреба за тачним емпиријским проценама. Задатак квантификовања родних разлика у личности суочава се са низом важних методолошких изазова и, према ауторима предметног истраживања, све досадашње студије у различитом степену трпе због ограничења која на крају доводе до систематског потцењивања ефекат неких димензија