Лица лажи, Паул Екман - Уметност лагања без откривања.

Који су трагови који откривају обману? Објашњава нам их Паул Екман, један од највећих проучавалаца емоција и невербалне комуникације.