Бол

Бол у терапији: патња за заборавом или еволуциона потреба?

Што се тиче бола у терапији, сваки пацијент се суочава са избором који често, због посебно интензивних емоција, омогућава смањени степен слободе: да реши само проблем симптома или да приступи дубљој, духовној димензији?