Приче о терапијама бр. 5 - Симоне опсесивни.

ПРИЧЕ О ТЕРАПИЈАМА: Колона клиничких случајева психотерапије др Роберта Лорензинија. Случај # 5 - Симоне опсесивна.