Избегавајући поремећај личности: симптоми, лечење и терапија које треба следити

Страх од критике, страх од неодобравања и искључивања и, пре свега, дубоко укорењено уверење да мало вреде. Избегавајући поремећај личности