Гранични Поремећај Личности

Психолошке терапије за гранични поремећај личности

Из научне литературе произлази неколико психотерапијских приступа који су ефикасни у лечењу граничног поремећаја личности. Конкретно, недавна клиничка испитивања тврде да овај тип пацијената привлачи и