Пристрасност - Хеуристика

ДОГАЂАЈО СЕ СМИСЛО ОНДА

Са психолошке тачке гледишта, уназад се може сматрати когнитивним изобличењем у свим погледима; тенденција је да се догађаји сматрају предвидљивијим него што заправо јесу, на пример када субјект, суочен са непредвидивим догађајем, каже да је уверен да је „увек знао“ да ће ствари ићи онако како јесу.