Деца

Не учим јер ... лења сам и неспособна. Или да кажем нешто мами и тати? # 1

Постоје модели који ДСА сматрају вишефакторским проблемом, у којем такође релациони аспекти имају доследну тежину. Иако их нема много, неке студије у литератури занимале су стилови везаности за дислексичну, дисграфску, дисортографску или дискалкуличну децу.