Нега

Љубав је игра губљења…

Љубавна зависност: заљубљеност обликује идентитет младих људи, она се посматра као резултат рационалних поступака, воље за променом, одвојености од детињства.